Stop Loss pokyn SPAD

Cíl

Prodej: Prodat CP při poklesu kurzu na stanovenou hodnotu.
Nákup: Nakupovat až od stanovené ceny (posun na její hodnotu považuje investor za signál k růstu).

Smysl použití

Tento inteligentní pokyn je určen pro snížení investičního rizika. Využívá se především pro včasnou reakci na rychlou změnu trhu - umožňuje rychle využít zbývajících nabídek nebo poptávek k uzavření či otevření pozice. Pokud např. cenný papír stoupá a Vy se chcete pojistit proti ztrátě z případného rychlého poklesu, stanovíte si stop cenu. Pokud počet nákupních kotací za a nad stop cenu klesne na úroveň stanoveného počtu, využije Stop loss zbývajících nákupních kotací (viz příklad níže) pro uzavření pozice.

Poznámka

Stop cena je cena určující hranici, od které se mají počítat kotace pro určení okamžiku, kdy si klient přeje začít prodávat nebo nakupovat.
Stop počet je počet kotací, jehož dosažení aktivuje vlastní prodejní nebo nákupní pokyny. Při úmyslu prodávat (prodejní Stop loss) se počítají nákupní kotace, které jsou vyšší nebo rovny stop ceně. Při úmyslu nakupovat (nákupní Stop loss) se počítají prodejní kotace, které jsou nižší nebo rovny stop ceně.
Kotace dvou tvůrců trhu se stejnou cenou (i takové kotace, kdy se jejich cena rovná stop ceně) se počítají jako dvě samostatné kotace. Objem kotace při stanovení počtu kotací nehraje roli, tj. násobná kotace jednoho tvůrce trhu je považována za jednu kotaci (větší počet kotovaných lotů v kotaci jednoho tvůrce trhu nezvyšuje počet zbývajících kotací do aktivace pokynu).

Parametr stop počet nemůže mít hodnotu nula a nižší.
Stop loss pokyn musí mít vždy stanoven počet prodávaných CP (lot a násobky lotu), limitní cenu, stop cenu a stop počet kotací.
Není přípustné, aby stop cena byla u prodejního stop lossu vyšší než aktuální kurz, resp. aby stop cena u nákupního stop lossu byla nižší než aktuální kurz.

Jak pokyn funguje

1. Klient podá formulářem v prostředí e-SPAD nákupní, resp. prodejní inteligentní pokyn - Stop loss, který musí obsahovat ISIN, celkový počet požadovaných/prodávaných kusů CP (násobky lotu), limitní cenu, stop počet (počet nákupních/prodejních kotací od/do stanovené stop ceny včetně), výši stop ceny a dobu platnosti pokynu.

2. Validační automaty zkontrolují, zda je takovýto pokyn přípustný, a pokud ano, aktivují ho. Pokyn je odmítnut, pokud u prodejního Stop lossu je stop cena nižší než cena limitní (a opačně pro nákupní Stop loss). V naprosté většině případů by totiž takto zadané Stop lossy neměly šanci realizovat obchod, jejich podání tedy nemá smysl.

3. Jakmile je pokyn zvalidován a je platný, software začíná hlídat, zda je počet kotací na příslušné straně hloubky trhu vyšší než zadaný stop počet.

4. Klesne-li počet kotací na trhu na stanovený stop počet, jsou okamžitě zasílány na trh příslušné instrukce, tak aby byly využity zbývající kotace. Tak se děje, dokud není nakoupen/prodán požadovaný počet CP nebo dokud neskončí platnost pokynu. Dá se říci, že Stop loss je Alf s podmíněnou aktivací.

5. K aktivaci prodejního Stop loss pokynu musejí být současně splněny 3 podmínky:
(a) Počet zbývajících nákupních kotací musí být menší nebo roven stop počtu,
(b) Na trhu jsou postaveny alespoň 2 nákupní kotace,
(c) Existuje alespoň jedna nákupní kotace s cenou nižší než stop cena.

Pro aktivaci nákupního Stop loss pokynu musejí platit současně podmínky takto:
(a) Počet zbývajících prodejních kotací musí být menší nebo roven stop počtu,
(b) Na trhu jsou postaveny alespoň 2 prodejní kotace,
(c) Existuje alespoň jedna prodejní kotace s cenovou úrovní vyšší než stop cena.

Příklady

Parametry

Typ pokynu Stop loss, objem (v lotech), stop cena, limitní cena, stop počet, platnost pokynu

Příklad

Klient se obavá, že prolomení úrovně Kč 655 za akcii ČEZ, může vyvolat další pokles ocenění, z tohoto důvodu zadává prodejní Stop loss pokyn, na objem 1 lotu se stop cenou Kč 655, limitní cenou Kč 654,70, stop počtem 4, platností 1 den.

Situace při zadání pokynu:

TvůrceMnožstvíPoptávkaNabídka
872 5000   657,5
963 5000   657,5
990 FIO 5000   657,5
827 5000   657,4
951 5000   657,4
875 5000   657,3
877 10000   657
872 5000 655,5  
963 5000 655,5  
990 FIO 5000 655,5  
827 5000 655,4  
951 5000 655,4  
875 10000 655,3  
877 5000 655 Stoploss na 1 lot, limitní cena = 654,70 Kč, stop počet = 4 (pokyn není na trhu vidět)

Situace I: změna ve struktuře poptávky/nabídky:

TvůrceMnožstvíPoptávkaNabídka
827 5000   656,5
951 5000   656,5
990 FIO 5000   656,3
875 5000   656,3
877 5000   656,2
872 5000   656,1
963 10000   656,1
827 5000 655,2  
951 5000 655,2  
990 FIO 5000 655,1  
875 10000 655  
877 5000 655 Stoploss na 1 lot: limitní cena 654,70 Kč, stop počet = 4 (pokyn není na trhu vidět)
872 5000 654,9  
963 10000 654,8  

Úroveň poptávky se snížila tj. na straně poptávky došlo ke snížení kotací jednotlivých tvůrců trhu, počet kotací se snížil ze 7 na 5 (od ceny Kč 655, včetně kotací na této ceně). Stop loss pokyn tedy ještě nebyl aktivován.

Situace II: další pokles vyvolal aktivaci pokynu (vygenerování Alfu):

TvůrceMnožstvíPoptávkaNabídka
951 5000    
990 FIO 5000    
875 5000   656,3
877 5000   656,2
872 5000   656,1
963 10000   656,1
951 5000 655,2  
990 FIO 5000 655,2  
875 5000 655  
877 5000 655 Stoploss generuje pokyn Alf na 1 lot ČEZ, uskutečněn za cenu Kč 655,2 (kotace tvůrce 951) připadně jakoukoli nejlepší do ceny Kč 654,70 včetně.
872 5000 654,9  
963 10000 654,8  

 

Zmizení kotace tvůrce 827 s cenou 655,20 Kč vyvolalo spuštění Stop loss pokynu. Počet kotací
nad stop cenou (včetně) klesl na 4, Stop loss vygeneroval prodejní instrukci (pokyn Alf) proti
nejlepší nákupní kotaci splňující podmínku limitní ceny (tedy ceny vyšší nebo rovné Kč 654,70).
Zda se pokyn aktivuje a uskuteční, závisí na přítomnosti cenově vyhovující kotace. V situaci,
kdy díky spárování instrukcí s lepší časovou prioritou nezůstane na trhu kotace splňující podmínku
limitní ceny, je vygenerován prodejní pokyn typu Alf s limitní cenou rovnou limitu Stop loss pokynu.
Ten může být následně zrušen klientem, nebo uspokojen, pokud je obnovena kotace
s cenou vyšší nebo rovnou limitní ceně pokynu.

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř