Správce portfolia (portfolio manažer)

Zkouška je určena pro prokázání znalostí obhospodařovatelů portfolia podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, tzn. osob, které obhospodařují majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Struktura zkoušky odpovídá požadavkům na odborné znalosti těchto osob, které jsou stanoveny v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a jejich bližší specifikaci úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti:

  • právní předpisy v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
  • investiční nástroje a jejich emise
  • poskytování investičních služeb
  • principy a fungování kolektivního investování
  • regulace a fungování významných světových finančních trhů
  • principy finančního trhu včetně teorie financí
  • investice, investiční strategie a portfolio a související rizika
  • finanční analýza

Složením této zkoušky je možné prokázat odbornost obhospodařovatelů portfolia, jejichž činnost nezahrnuje deriváty (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb.).

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř