Rezistence


Přechodná fáze C (pohyb z 3. do 4. etapy)

Prolomení z nevýrazného trendu vytváří přechodnou fázi C. Ta ukončuje 3. etapu a začíná 4. etapu. V tomto období je často obtížné obchodovat z důvodu vyšší volatility. Ve většině případů zůstává bez povšimnutí a stává se zajímavou až při druhém růstu.

Prolomení klesající linie trendu – tři kriteria přechodné fáze D

 1. Počáteční průlom: cena nevytvoří nižší minimum, ale prolomí klesající linii trendu.
 2. První návrat (pullback) : cena klesá směrem k bodu zlomu, ale nedosáhne až k úrovni podpory.
 3. Druhotný průlom: Cena roste nad svoje předchozí maximum a začíná vytvářet nové maximum, takže protíná svoji poslední úroveň odporu: Cena odmítla prolomit úroveň podpory a pohybuje se přes úroveň odporu do nového teritoria.

Přechodná fáze D (pohyb ze 4. etapy do 1. nebo 2. etapy)

Klesající linie trendu se obrátí vzhůru a vytváří přechodnou fázi D. Přechodná fáze D zakončuje 4. etapu a zahajuje 1. nebo 2. etapu. Také v tomto období je často obtížné obchodovat z důvodu vyšší volatility. Ve většině případů zůstává bez povšimnutí a stává se zajímavou až při druhém růstu. Upozorňujeme, že cena akcie může vstoupit rovnou do 2. etapy, aniž by prošla 1. etapou.

Objem obchodů

Objem obchodů je ukazatelem toho, jak silní jsou ti co nakupují nebo prodávají. Objem prezentuje aktivitu obchodování s příslušným titulem. Denní objem představuje počet zobchodovaných kontraktů nebo akcii za jeden den. Pochopení významu objemu obchodů patři k nejdůležitějším a nejcennějším klíčům úspěšného výkladu grafů.

Obchody s akciemi mohou ztrácet na sile z důvodu negativních zpráv, výsledků hospodaření nebo nepříznivého vývoje, v příslušném sektoru nebo na celém trhu.
Důležité je vědět, proč signály objemu opravdu funguji.

Obchodník nebo investor, který dobře zvládá umění číst z grafů, bude schopen odhadnout krátkodobá maxima a minima s obdivuhodnou přesností. Často z těchto krátkodobých maxim a minim vznikají dlouhodobé trendy.

Osvojte si následující důležitá pravidla, která jsou jádrem znalostí o objemu pro každého dobrého obchodníka.

Externí objem může podnítit nebo „odstartovat" pohyb akcie:

 1. Extrémní nebo nadprůměrný objem při průlomech (nahoru i dolů),může naznačovat další pohyb ve směru prolomení.
 2. Čím větší je takto pocítěný průlom, tím pravděpodobnější jsou následné pohyby ceny akcie.
 3. Nikdy nespoléhejte na prolomení, které není doprovázeno výrazným vzestupem objemu obchodů. Při každém prolomení by se totiž měl významně zvýšit objem. Pokud se tak nestane, pohyb může mít jen krátkou životnost. Žádný obchodník netouží po tom, aby zůstal viset v akciích, které se otočí proti němu. Tím, že se naučíme správně vykládat objem obchodování, bude se nám dařit nacházet vytrvalé cenové pohyby. Klíčem je objem.
 4. Jasnou indikaci delšího pohybu bude výrazné zvýšení objemu při růstu, následované jeho markantním snížením při poklesu. Akcie tak přímo volají -NAKUPUJTE VÍCE!
 5. Obvykle platí, že čím déle trvá nevýrazný pohyb bez trendu, tím silnější bude případné prolomení. Titul, který- se takto pohybuje šest až osm týdnů, může být připraven k prolomení (libovolným směrem). Obchodníci, kteří čekají na extrémní objem, pak mohou být štědře obdarováni.

ČÍM VĚTŠÍ JE PROLOMENÍ PODNÍTĚNÉ EXTRÉMNÍM OBJEMEM, TÍM VYTRVALEJŠÍ JSOU NÁSLEDNÉ POHYBY CENY AKCIE.


Výrazný nárůst objemu

Externí objem může ukončit aktuální pohyb akcie:

 1. Extrémní nebo nadprůměrný objem může také naznačovat blížící se konec současného pohybu ceny akcie. Tento konec současného pohybu nemusí nutně představovat ukončení směru pohybu; to znamená, že se nemusí změnit trend. Jedinou věc, kterou sledujeme, je objem obchodů, který má potenciál účinně zastavit nebo ukončit rostoucí nebo klesající trend.
 2. Dlouhý pohyb ceny akcie, který- není doprovázen významným nárůstem objemu obchodů, může znamenat, že se blíži velký zvrat.
 3. Výrazně nadprůměrný objem obchodů v období relativně málo volatilních dnů (období, ve kterém se cena mění jen málo) naznačuje, že se blíží období zvýšené volatility. Tento konec současného období nemusí nutně představovat ukončení směru pohybu; to znamená, že se nemusí změnit trend. Jedinou věc, kterou sledujeme, je objem obchodů, který má potenciál ovlivnit momentální smer pohybu akcie, nikoli však její trend.

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř