Ratingové stupnice

Jednotlivé ratingové agentury používají ratingové stupnice, které jsou velmi obdobné. Následující stupnice jsou ty nejpoužívanější. Agentury mají i další stupnice, které slouží k ratingovému hodnocení specifických subjektů (např. bank.)

Souhrnná ratingová stupnice

Moody's

S&P

Fitch

Hodnocení

Stupeň

Dlouhé
období
Krátké
období
Dlouhé
období
Krátké
období
Dlouhé
období
Krátké
období
Aaa

P-1

AAA

A-1+

AAA

F1+

Nejvyšší kvalita

Investiční stupně

Aa1 AA+ AA+

Velmi kvalitní

Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+

A-1

A+

F1

Střední kvalita - vyšší

A2 A A
A3

P-2

A-

A-2

A-

F2

Baa1 BBB+ BBB+

Střední kvalita - nižší

Baa2

P-3

BBB

A-3

BBB

F3

Baa3 BBB- BBB-
Ba1

Not Prime

BB+

B

BB+

B

Spekulativní

Spekulativní stupně

Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+

Vysoce spekulativní

B2 B B
B3 B- B-
Caa1 CCC+

C

CCC+

C

Značná rizika
Caa2 CCC CCC Extrémně spekulativní
Caa3 CCC- CCC-

S velmi nízkou
perspektivou

Ca CC CC

C

C

D

C

D

Velmi vysoká
pravděpodobnost
úpadku

CI

D

D

Stupnice pro dlouhodobý rating

Moody's Stan. & Poor's; Zhodnocení
Aaa AAA Téměř žádné úvěrové riziko. Vynikající schopnost splnění finančních závazků.
Aa1 AA+

Bezpečná investice s nízkým rizikem.

Aa2 AA
Aa3 AA-
A1 A+

Bezpečná investice, náchylná na ekonomické události a negativní vlivy v daném oboru podnikání.

A2 A
A3 A-
Baa1 BBB+

Středně bezpečná investice vyskytující se často při zhoršených podmínkách v ekonomice.
Stále dostatečná schopnost dostát svým závazkům, ale situace se může zhoršit.

Baa2 BBB
Baa3 BBB-
Ba1 BB+

Spekulativní investice - dlužník čelí nepříznivým podmínkám a je problematické předpovídat budoucí vývoj.

Ba2 BB
Ba3 BB-
B1 B+

Spekulativní investice - dlužník čelí nepříznivým podmínkám a očekává se zhoršení situace.

B2 B
B3 B-
Caa CCC

Pravděpodobnost úpadku nebo jiné přerušení činnosti - závazky nejspíše nebudou splaceny.

Ca CC
C C
  D Velmi vysoká pravděpodobnost úpadku. Trvalá neschopnost dlužníka dostát svým závazkům.
     
WR   Hodnocení staženo.
NR NR Subjekt bez ratingu.

Stupnice pro krátkodobý rating

Moody's Stan.& Poor's Fitch Zhodnocení (v rámci krátkého období)
P-1 A-1+ F1+ Vynikající schopnost plnit své finanční závazky.
P-2 A-1 F1 Velmi dobrá schopnost plnit své finanční závazky.

P-3

A-2 F2 Uspokojivá schopnost plnit své finanční závazky.
A-3 F3 Nepříznivé ekonomické podmínky by mohly oslabit schopnost dlužníka plnit své finanční závazky.

NP
(not prime)

B B Spekulativní charakter - náchylnost k negativním změnám.
C C Vysoké riziko neschopnosti dlužníka plnit své finanční závazky.
Závislost na ekonomické situaci a podmínkách v daném odvětví podnikání.
D D Dlužník je v prodlení, neplní své finanční závazky.

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř