Osoba jednající se zákazníky

(vázaný zástupce)

Zkouška je určena pro prokázání znalostí osob jednajících se zákazníky podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, tzn. osob, které přijímají a předávají pokyny týkající se investičních nástrojů od zákazníků. Struktura zkoušky odpovídá požadavkům na odborné znalosti těchto osob, které jsou stanoveny v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a jejich bližší specifikaci úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti:

  • právní předpisy v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
  • investiční nástroje a jejich emise
  • poskytování investičních služeb
  • principy a fungování kolektivního investování

Složením této zkoušky je možné prokázat odbornost osob jednajících se zákazníky, jejichž činnost nezahrnuje deriváty (§ 9 odst. 2 vyhlášky č. 143/2009 Sb.).

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř