NYSE

Největší burzou s cennými papíry v USA a vlastně i na světě je Newyorská burza cenných papírů NYSE, která vznikla v roce 1792. Tržní kapitalizace této burzy přesahuje 13 300 mld. dolarů a je zde obchodováno téměř 3 900 emisí cenných papírů. Po více než dvou stoletích existence se začátkem roku 2006 NYSE přeměnila z neziskové organizace tvořené pouze členy ve veřejně obchodovatelnou firmu s akciemi oceněnými tržní hodnotou a stala se tak moderní, transparentní firmou. V červnu 2006 se NYSE dohodla na spojení s evropskou burzovní aliancí Euronext (viz výše) a upevnila tak svou pozici největší burzy na světě.

VIDEO: Trading Floor at New York Stock Exchange (NYSE)

NYSE má tedy soukromoprávní charakter a právní formu akciové společnosti s organizační strukturou anglosaského typu. Nejvyšším orgánem je Rada ředitelů, která je volena členy burzy (viz dále) a mezi jejíž nejdůležitější pravomoci patří přijímání nových členů, schvalování rozpočtu burzy, schvalování disciplinárních opatření a přijímání cenných papírů k obchodování.

Jak již bylo uvedeno, je NYSE založena na členském principu, a tedy pouze členové burzy se mohou účastnit obchodování. Členy burzy mohou být pouze fyzické osoby. Investiční firmy proto jmenují své akcionáře, ředitele a ostatní pracovníky oficiálními burzovními reprezentanty - řádnými členy (regular members) a samy se stávají členskými organizacemi (member organizations). Členové burzy vlastní nebo si pronajímají tzv. křesla (sedadla) od jejich vlastníků. Označení „koupě křesla" vychází z tradice od roku 1868 a znamenala získání židle v hloučku obchodujících s akciemi. V současnosti tento pojem vyjadřuje právo obchodovat na burze. Vlastnit křeslo na NYSE je určitým měřítkem síly, prestiže a schopností. Uchazeči musejí splňovat přísné etické podmínky a standardy v oblasti profesionální, finanční i personální. Počet křesel, kterých je 1 366, je od roku 1953 konstantní, a proto je možno jej získat pouze od jiného člena burzy nebo od členské organizace.

Cena křesla se v čase mění, závisí na nabídce a poptávce po členství, výnosové míře dosahované na trhu, objemech obchodů uzavíraných na burze, všeobecných ekonomických podmínkách a jiných faktorech. Zatímco se v 70. letech 19. století cena pohybovala okolo 4 000 dolarů, v srpnu 2005 vytvořila rekord ve výši 3 000 000 dolarů. Na parketech NYSE působí různé typy členů, kteří hrají zcela unikátní roli v procesu vyřizování příkazů. Jedná se o:

  • Brokery na parketu. Brokeři jednají jako agenti, vyřizují příkazy k nákupu a prodeji akcií jménem svých klientů. Jednají tedy na cizí účet a za své služby si účtují provizi.
  • Specialisty. Specialisté vystupují současně v roli brokerů i dealerů a obchodují tedy na vlastní i na cizí účet. Řídí aukční proces, vykonávají příkazy pro brokery na parketu, slouží jako katalyzátor obchodů mezi brokery, obstarávají kapitál a svými nákupy a prodeji stabilizují ceny. Pro jim svěřené cenné papíry stanovují každý den otevírací kurz a během dne kotují nákupní a prodejní kurzy pro brokery. Pokud nastane nerovnováha mezi prodejními a nákupními příkazy, použijí vlastní kapitál k minimalizaci nerovnováhy. Mají tedy velkou zodpovědnost, neboť musí udržovat čistý a spořádaný trh a zároveň zajišťovat dostatečnou likviditu.
  • Registrované obchodníky. Registrovanými obchodníky jsou individuální členové burzy, kteří provádějí obchody na vlastní účet. Na rozdíl od specialistů se mohou účastnit obchodů se všemi cennými papíry. Za uzavírání obchodů přitom neplatí poplatky, neboť vlastní burzovní křeslo.

Na NYSE jsou obchodovány akcie největších a nejbonitnějších amerických společností, ale i akcie prestižních zahraničních firem. NYSE rovněž zajišťuje primární trh nových emisí, tedy jejich uvádění na trh. Požadavky pro kotaci domácích a zahraničních akcií jsou odlišné; dle splněných požadavků se v některých případech rozlišuje typ akcií A,B či C (viz tabulka).

 

Obecné požadavky pro kotování akcií na NYSE

Zdroj: Veselá (2005)

Kromě akcií mohou investoři na NYSE investovat do dluhopisů, instrumentů uzavřených podílových fondů, burzovně obchodovaných fondů EFT's, které umožňují investovat do balíku akcií zastoupených v globálních tržních indexech a strukturovaných produktů, které jsou založeny na bazickém (podkladovém) cenném papíru.

NYSE si jako jedna z mála burz na světě udržuje charakter prezenční burzy. Funguje nicméně s masivní počítačovou podporou získanou sloučením NYSE s Euronext. Když brokerská firma dostane od svého klienta příkaz, předá ho telefonicky nebo prostřednictvím elektronického systému Broker Support System do svého stánku na burze. Zde jej úředníci zaznamenají a předají na jeden z parketů brokerovi, který se odebere do příslušného obchodního místa.

Souběžně se obchoduje na několika parketech a na každém parketu je vymezeno několik obchodních míst. Obchodní místa jsou rozdělena do sekcí, přičemž obchodování s každou akcií je přiděleno do konkrétní sekce a jinde s ní nelze obchodovat. S příkazy k nákupu či prodeji akcie se tedy brokeři odebírají do jedné určité sekce. Jestliže dal příkazce pokyn koupit nebo prodat cenné papíry za nejvýhodnější cenu, udělá to makléř na základě aukce. Příkazy s limitovanými kurzy, které se odchylují od aktuálního tržního kurzu, předávají brokeři specialistům, kteří je při první vhodné příležitosti provedou. V obchodním systému NYSE je tedy možno identifikovat jak prvky systému řízeného cenou (aktivity specialistů), tak i prvky aukčního systému (obchody brokerů za nelimitované ceny).

Veškeré obchody mezi účastníky burzy jsou uzavírány ústně a následně písemně potvrzeny. Zúčtování a vypořádání transakcí zajišťuje společnost The Midwest Clearing Corporation, která je propojena s dalšími clearingovými společnostmi v jednotnou clearingovou síť zřízenou v roce 1975.
Obchodní systém NYSE je tvořen celou řadou podsystémů a nástrojů. Mezi nejvýznamnější podsystémy patří například NYSE Direct+ System, přes který je vyřízeno více než 10 % z celkového objemu obchodů. Tento systém nabízí nepřetržité a automatické vyřízení příkazů investorů v souladu s jejich požadavky a garantuje nejlepší zobrazenou cenu v celém obchodním systému.

NYSE vytvořila a kalkuluje různé druhy indexů, které sledují vývoj kurzů společností kotovaných na burze celkově (NYSE Composite) nebo podle skupin akcií se stejnými odvětvovými znaky (např. NYSE HealthCare, NYSE Energy, NYSE Leaders atp.). Pro zajištění transparentnosti a informační efektivnosti vytvořila NYSE nástroj MarkeTrac, který investorům umožňuje získat tržní data (např. nejvyšší kurzy, objemy obchodů, aktuální stručné zprávy, historické cenové grafy atp.) nebo strukturu příkazů z obchodního místa na parketu.

Úryvek je z knihy "Mezinárodní kapitálové trhy", autoři Romana Nývltová, Mária Režňáková, vydané v roce 2007 nakladatelstvím Grada Publishing, více informací naleznete na http://www.grada.cz

 


Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř