Makléřská zkouška

Vše o odborných zkouškách a makléřské zkoušce

Dříve než se začnete ucházet o místo burzovního makléře u některého z obchodníků s cennými papíry (nebo v bance), musíte absolvovat makléřskou zkoušku, nyní v legislativě nazývanou "zkoušku odborné způsobilosti". Pro podání přihlášky ke zkoušce je podmínkou pouze věk 18 let a zaplacení příslušného poplatku (2 až 10tis. dle ceníku viz. níže).

Význam činnosti makléře spočívá v tom, že má pro daný regulovaný obor udělenu licenci. Účelem licence je garantovat alespoň minimální nutnou úroveň potřebných znalostí především z obchodního práva a burzovní terminologie. Licence uděluje a nasledně registr makléřů vede ČNB. Kontrolu a dohled nad nimi mají buď oborové organizace(ČAOCP) nebo přímo opět ČNB.

Slovo "Makléř" pochází z německého der Makler a to z holandského Makeler, které souvisí s německým Macher, ten, kdo věc dělá.(Wahrig deutsches Wörterbuch. Bertelsmann 1972, heslo Makler)

V anglicky mluvících zemích se používá označení brokers, dealer, trader

Například na největší burze světa New York Stock Exchange(NYSE) najdete:

Commission brokers
Floor broker
Bond broker

Kategorie makléřů v České republice

Po zavedení právní úpravy tzv. MIFIDu v roce 2009 se opět vše přejmenovalo a makléřská zkouška, neboli "zkoušky odborné způsobilosti na kapitalových trzích" se nyní aktualně dělí na čtyři různé kategorie:

 • Osoba jednající se zákazníky
 • Investiční makléř
 • Správce portfolia
 • Investiční poradce

U každé z oblastí je možné si vybrat, zda mají být zahrnuty i deriváty, či nikoliv viz. tabulka níže v textu.
Jak úspěšně absolvovat makléřskou zkoušku?

Nastudovat vše co má spojitost s kapitálovým trhem, dorporučujeme nejdříve absolvovat odborné školení nebo kurz. V současné době je údajně úspěšnost cca 20%.

Jak asi tušíte, není to vůbec jednoduchá zkouška, zkouška ma formu testu. Vzorový mini test naleznete zde.

Místem konání zkoušky odborné způsobilosti je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Účastník je povinnen dostavit se alespoň 30 minut před začátkem zkoušky a identifikovat se platným dokladem totožnosti. Samotná zkouška probíhá zaznačováním správých odpovědí v počítačovém programu. Po ukončení zkoušky se test účastníkovi vyhodnotí.

Po úspěšném složení zkoušky je účastníkovi odeslát certifikát, kde je uveden počet dosažených bodů, procentuální úspěšnost a počet bodů z jednotlivých částí testu. Podrobné informace o zkoušce zde.

V následující tabulce je přehled kategorii s cenou za zkoušku.

Ceník

KategoriePodskupinaCena
Osoba jednající se zákazníky bez derivátů 2 000 Kč
včetně derivátů 3 000 Kč
Investiční makléř bez derivátů 3 000 Kč
včetně derivátů 4 000 Kč
Správce portfolia bez derivátů 3 000 Kč
včetně derivátů 4 000 Kč
Investiční poradce bez derivátů 3 000 Kč
včetně derivátů 4 000 Kč
Deriváty, nadstavba pro výše uvedené kategorie 2 000 Kč

Při skupinách nad 20 osob jsou poskytovány 15% slevy.
Minimální počet účastníků na jednom termínu zkoušky je 15.

Struktura otázek

OblastTematický okruhOsoba jednající se zákazníky Investiční makléř Obhospo­dařovatel portfolia Investiční poradce Deriváty
A Investiční nástroje 40 30 30 30  
Deriváty 10 20 20 20 100
Kolektivní investování 10   10 10  
Počet otázek - oblast A 60 50 60 60 100
B Obchodník s CPy 45 20 20 25  
Regulované trhy a další tržní platformy   15      
Principy obchodování na kapitálovém trhu a investiční služby   15      
Regulace kapitálového trhu 45 20 20 25  
Počet otázek - oblast B 90 70 40 50 0
C Zahraniční kapitálové trhy   25 25 25  
Principy a fungování finančního trhu, teorie financí   25 25 25  
Počet otázek - oblast C 0 50 50 50 0
D Investice, investiční strategie a portfolio     25 60  
Finanční analýza   30 25    
Počet otázek - oblast D 0 30 50 60 0
Počet otázek - celkem 150 200 200 220 100
Délka zkoušky 180 minut 240 minut 240 minut 270 minut 120 minut

Celkem je cca 2000 otázek a jsou rozděleny do jednotlivých okruhů podle kategorie vybrané zkoušky. U zkoušky dostanete elektronický test s vybranými 200 otázkami.

Doporučujeme dbát zvýšené pozornosti při výběru kategorie s ohledem na požadované okruhy otázek. Třeba u kategorie "osoba jednají se zákazníkem" můžete některé okruhy vynechat a ušetřit tak spoustu času.

Ke každé otázce je nabízeno pět variantních odpovědí, z nichž pouze jedna je správně.Jen přečtení zabere mnoho času. (forma testu je vhodna především pro ty, kdo jsou trenovaní, běžný studen druhého ročníku vysoké školy by měl "dát" zkoušku za cca 1-2 měsíce přípravy.  

Z technických důvodů není možné vykonávat v jeden den více jak jednu kategorii zkoušky. Nelze např. vykonávat najednou v jeden den kat. A a B.

Jak tedy postupovat ?

První fáze

 1. Vyberte si kategorii
 2. Absolvujte odborný kurz, který Vám usnadní pochopení problematiky kapitálových trhů a získáte představu o zkouškových otázkách(pokud však potřebujete jen "papír" a máte vizuální pamět našprtejte se otázky na zpaměť) 
 3. Nic neodkládejte a již dnes mužete začít pročítat související zákony a literaturu a taky si vyzkoušejte MINI test zde

Druhá fáze

 1. Vyberte si termíny zkoušek. Termíny naleznete zde.
 2. Pošlete elektronickou přihlášku.(originál si vezmete se sebou na zkoušku do Brna)
 3. Absolvujte test na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno
 4. Ihned budete znát výsledek
 5. Bud vas čeká oslava nebo další pokus číslo 2,3,4,5,6, ....atd.

Hodně štěstí !

Co Vás může čekat pokud se stanete "burziánem":

Makléř: Lepší práci si nedokážu představit (idnes.cz)

Video: Makléři - NYSE

Video: Chicago Merchantile Stock Exchange trading floor

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř