Linie trendu

 Linie trendu jsou pravděpodobně nejužitečnějším a nejcennějším nástrojem pro studium tržních trendů. Používají se pro stanovení sklonu trendu a pomáhají také pro ujištění při změně trendu.

Při vykreslování účinných linií trendu by měl trader sledovat několikeré odražení se ceny od těchto linií. Například při rostoucím trhu se cena často vrátí k rostoucí linii a opět se od ní odrazí a -vytvoří vyšší maximum. Opakované testování rostoucí linie představuje výborné nákupní příležitosti. Při klesajícím trendu zase cena často vzroste až ke klesající linii, což nabízí zajímavé příležitosti k prodeji nakrátko. Významným signálem je alespoň trojnásobný dotek ceny akcie s linií trendu, po kterém často následuje výrazný pohyb.

Prolomení linií trendu vysílá významný signál o budoucí změrně směru trendu. Průlom pod rostoucí linii, je tzv. medvědí, nebo negativní zatímco průlom nad klesající linii je „býčí", tedy pozitivní. Je také - důležité si uvědomit, že čím větší je sklon dané linie trendu, tím méně výrazný je její průlom směrem dolů. Pokud máte velmi prudký sklon stoupání linie, průlom pod tuto linii může znamenat že cena akcie se bude dále pohybovat vzhůru v mírnějším sklonu. Většinou to tedy neznamená, že cena akcií přestala růst Je-to obvykle proto že původní růst byl prostě neudržitelně strmý a cena potřebovala jen získat momentům pro další růst.

Menší linie trendu máji kratší průběh. Velké linie trendu naopak trvají déle. U libovolných akcií jsme schopni vykreslit několik menších linií uvnitř jedné velice. Menší linie trendu pomáhají identifikovat, kdy a kde se může trend změnit a tím označují obchodní příležitosti.

Čím více se linie trendu blíží vodorovné poloze, tím negativnější jsou důsledky jejího prolomení směrem dolů. Naopak čím více se linie trendu blíží vodorovné poloze, tím pozitivnější jsou důsledky jejího prolomení směrem vzhůru. Důležitou k zaznamenání je také skutečnost, že čím ostřejší je úhel klesající linie, tím méně pozitivní jsou důsledky jejího prolomení. Znamená to pouze, že cena akcií bude nadále klesat mírnějším tempem.

Při vytváření linie trendu je třeba obsáhnout alespoň 90 až 95% cen. Pokud toho nelze dosáhnout z důvodu začátku nového trendu, měla by se linie trendu začít kreslit o jednu úroveň níže u klesající linie nebo o jednu úroveň výše u rostoucí linie. Toto bude jasně demonstrováno během následujícího programu.

Linie trendu, pokud jsou vykresleny přesně, kombinované s jinou tržní informaci pomáhají obchodníkovi ujistit se, kdy otevřít nebo uzavřít pozici.

Rostoucí linie trendu:


Podpora a rezistence

Hranice podpory je cenová úroveň nebo oblast, kde je poptávka natolik, silná že dojde k přerušení nebo obratu momentálního poklesu. Jinými slovy nákupní tlak se stane silnějším než prodejní tlak. Protože akcie mají tendenci klesat rychleji než stoupat, momentům někdy může dovést cenu akcií o něco níže než je aktuální úroveň podpory. Hranice podpory se někdy chová jako pružná zábrana. Může se nacházet pod skutečnou úrovní podpory, ale obchodníci by na této úrovni měli očekávat zotavení, což může znamenat, že se daná úroveň podpory udržela.

Hranice podpory je na níže uvedeném grafu představována vodorovnou čárou, spojující jedno nebo více minim. Plná čára odpovídá skutečné hranici podpory, přerušované , čáry naznačují možnou druhou úroveň podpory, která může být buď lehce pod nebo nad aktuální úrovní podpory.


Hranice rezistence (odporu) je cenová úroveň nebo oblast, kde je prodejní tlak natolik silný, že dojde k přerušení nebo obratu momentálního růstu. Jinými slovy, prodejní tlak se stane silnějším než nákupní tlak. Protože nákupní tlak, nebo momentům, tlačí cenu vzhůru, akcie se mohou obchodovat o něco výše, než je aktuální úroveň rezistence. Hranice rezistence, stejně jako hranice podpory, se často chová jako pružná zábrana; může se dostat nad svoji skutečnou úroveň. Obchodníci by na této úrovni měli očekávat pokles, což bude znamenat, že se daná úroveň rezistence udržela.

Hranice rezistence je na níže uvedeném grafu představována vodorovnou čárou, spojující jedno nebo více maxim. Plná čára odpovídá skutečné hranici rezistence,^ přerušované čáry naznačují možnou druhou úroveň rezistence, která může být buď lehce pod nebo nad aktuální úrovní rezistence.

Etapy a cykly akciového trhu

Jsou pouze tři věci, které mohou akcie udělat. Mohou jít na horu, dolů nebo rovně. To je vše! My se však budeme zabývat dvěma druhy pohybu rovně. První vede krustu, druhý k poklesu. Proto budeme probírat čtyři fáze akciového cyklu.

1. Etapa a Fáze A

Během rovné nebo počáteční etapy (1. etapa) akciového cyklu je tržní psychologie charakterizována nejistotou.

Když se cena akcií, výrazně nemění, budete je chtít kupovat? Obchodník bude spíše čekat na přechodnou fázi (fáze A), která mu poskytne informaci o směru, jakým směrem se bude cena dále pohybovat.

2. Etapa a Fáze B

Během růstové etapy (2 etapa) ceny akcie se tržní psychologie mění v obyčejnou nenasytnost („Greed"). Každý se snaží naskočit a zůstat, přestože cena někdy změní směr. Obchodník se snaží rozeznat signál změny, který by mu naznačil, že akcie vstoupily do další přechodné fáze (fáze B). Během fáze B se obchodník snaží uzavřít pozici a zvažuje jiné možnosti, např. rychlejší nákupy a prodeje, protože cena se začíná pohybovat neurčitým směrem.

3. Etapa a Fáze C

Během neurčité etapy pohybu ceny akcií (3. etapa) je tržní psychologie opět charakterizována nejistotou. Čekáme na další přechodnou fázi (fáze C), která nám bude jasně naznačovat, že cèna se bude pohybovat směrem dolů do další etapy.

4. Etapa a Fáze D

Poslední z možných pohybů je klesání ceny akcií (4. etapa). Na trhu převládl strach. Dokud cena nedosáhne dna a nezačne měnit směr pohybu na přechodnou fázi (Fáze D), tržní psychologie bude stále založena především na strachu.

Tyto etapy vývoje ceny akcií a přechodné fáze se nepřetržitě opakují, jak si akcie vytváří svoji, vlastní historii. Obchodník se naučí rozeznávat a používat tyto informace, aby byl schopen bezpečně vydělávat peníze na nevyhnutelných změnách, které akcie dělají.

Shrneme-li předchozí odstavce, dostaneme tři hlavní trendy vývoje ceny akcií:

Růstový trend (2. etapa), definovaný jako série .vyšších, maxim a vyšších minim.


Klesající trend (4. etapa)," definovaný jako /série -nižších maxim./a nižších minim.


Neurčitý trend (1. a 3. etapa), definovaný jako série relativně sobě rovných maxim a minim.


V technické analýze existuji čtyři body zlomu, které nám pomáhají stanovit nejvhodnější okamžik pro nákup nebo prodej akcií. Jsou to tyto body:

Prolomení-t kriteria

  1. Počáteční prolomení: cena prolomí úroveň odporu. Představuje výbornou příležitost k nákupu, ale je nejistá a často více riskantní než jiné body, např. nákup při návratu (pullback). Krátkodobí obchodníci jej často ignorují ve prospěch bezpečnějších signálů.
  2. První návrat (pullback): cena koriguje a vrací se k bodu počátečního prolomení. Představuje nejjistější signál pro vstup a druhou příležitost k nákupu rostoucích akcii.
  3. Druhotné prolomení: cena se pohne nad svoje předchozí maximum. Jedná se o opakování počátečního prolomení a představuje riskantní bod vstupu. Nákup v tento okamžik znamená, že obchodník pravděpodobně stíhá příslušný titul. Bezpečnější je vyčkat na další návrat. Tento bod vstupu je pak ideální pro střednědobého až dlouhodobého investora. První návrat stanovil novou úroveň podpory a druhotné prolomeni určilo novou úroveň odporu.

 

Přechodná fáze A (pohyb z 1. do 2. etapy-)

Prolomení představuje přechodnou fázi A. Tato fáze ukončuje 1. etapu a začíná 2. etapu. Pro obchodování je to dosti obtížné období kvůli své volatilité. Ve většině případů zklame a stává se životaschopnou až při dalším návratu (pullback).

Prolomení růstové linie trendu růstové linie trendu - tři kriteria přechodné fáze B

  1. Počáteční prolomení: Cena nevytvoří vyšší maximum, ale prolomí rostoucí linii trendu.
  2. První návrat (pullback): Cena se vrací zpět směrem nahoru k bodu průlomu, ale nedosáhne až k úrovni odporu.
  3. Druhé prolomení: Cena se pohne pod předchozí minimum a začíná vytvářet nové minimum, takže prolomí svoji poslední úroveň podpory. Cena odmítla překonat svoji úroveň odporu, ale neprojde ani přes svoji úroveň podpory do nového teritoria.

Přechodná fáze B (pohyb z 2. do 3. nebo 4. etapy)

Rostoucí linie trendu je prolomena a začíná se utvářet přechodná fáze B. Tato přechodná fáze zakončuje 2. etapu a začíná 3. etapu. Pro obchodování je tato etapa dosti obtížná kvůli své volatilitě. Většina obchodníků ji přejde a vstupují do hry prvním velkém obratu. Zde je důležité upozornit, že cena akcií může přejít rovnou do 4. etapy, aniž by nejprve absolvovala 3. etapu.

Prolomení - tri kritéria přechodné fáze C

 

  1. Počáteční prolomení: Cena akcií prolomí úroveň podpory. Vzniká velmi dobrá příležitost pro prodej nakrátko. Bývá však obtížné zachytit přesný bod vstupu. Neměli byste se příliš trápit; pokud jej zmeškáte, protože se jedná o riskantnější obchod než je prodej při růstu. Obchodníci jej často ignorují a čekají na bezpečnější bod vstupu.
  2. První růst: Cena koriguje a roste směrem k počátečnímu bodu prolomení. To představuje nejbezpečnější bod vstupu a druhou příležitost prodat nakrátko klesající titul.
  3. Druhotné prolomení: Cena klesne pod svoje předchozí minimum. Jde o opakování počátečního prolomení a poměrně nevýhodný bod vstupu. Lepší je vyčkat na další růst. Tento bod vstupu je pak vhodný pro střednědobé až dlouhodobé obchodníky. Všimněte si že první růst stanovil novou úroveň odporu a druhotné prolomeni stanovilo novou úroveň podpory.

 

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř