Investiční makléř

(broker, trader, vázaný zástupce)

Zkouška je určena pro prokázání znalostí investičních makléřů podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, tzn. osob, které provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňují obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. Struktura zkoušky odpovídá požadavkům na odborné znalosti těchto osob, které jsou stanoveny v § 4 odst. 2 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a jejich bližší specifikaci úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti:

  • právní předpisy v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
  • investiční nástroje a jejich emise
  • poskytování investičních služeb
  • regulace a fungování významných světových finančních trhů
  • principy finančního trhu včetně teorie financí
  • organizace a pravidla regulovaných trhů a jiných převodních míst
  • obchodování na finančním trhu včetně vypořádání
  • finanční analýza

Složením této zkoušky je možné prokázat odbornost investičních makléřů, jejichž činnost nezahrnuje deriváty (§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb.). Vzhledem k tomu, že zkouška zahrnuje otázky z finanční analýzy je možné složením této zkoušky prokázat odbornost investičních makléřů, kteří neprovádí upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání, jakož i investičních makléřů, kteří provádí upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání.

Aktuálně

16.10.2017
Aktuální termíny zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu, více info ...

11.9.2017
Proběhlé termíny zkoušek odborné způsobilosti v Brně, více info ...

Ultrabook Lenovo

Nabídky práce

Akcie

… vše co by měl znát burzovní makléř